˹á      ͺس١   ͧҧԹ   Դ   ѹشШӻ   Ἱ 

 
ʶԵ
Դ䫵 22/08/2013
Ѻا 03/04/2023
ʶԵԼҪ 666,333
Page Views 934,303
Թҷ 12
 Ҵմ - մ - cd - dvd

ͧö軡 մ  

- ͧ CD

- ͧ CD  PP (Ǣ) ͺ  

ͧ CD   Ҵ (ҧ x )  12.2 x 12.2  CM.   

ͧö軡 մ  

- ͧ CD  PP ()

- ͧ CD  PP (Ǣ) 礤

ͧ CD PP    Ҵ (ҧ x )  28.3 x 12 CM.   ѹ 0.5 CM.  ͧö軡 մ  

- ͧ CD PP ҵðҹ ()

- ͧ CD PP ҵðҹ () 礤

- ͧ CD PP ҵðҹ (Ǣ)

- ͧ CD PP ҵðҹ (Ǣ) 礤

ͧ CD PP  ҵðҹ  Ҵ (ҧ x )  28.7 x 12 CM.   ѹ 1 CM.

ͧö軡 մ  

- ͧ CD PP (Ǣ) 4

 

ͧ CD PP  ҵðҹ 4  Ҵ (ҧ x )  28.3 x 12 CM.   ѹ 1 CM.

ͧö軡 մ  

- ͧ CD ҵðҹ (Ҵ)

- ͧ CD  ҵðҹ (Ҵ) 


ͧ CD ҵðҹ  ˹  Ҵ (ҧ x )  12.2 x 12.1 CM.

                                ѧ  Ҵ (ҧ x )  15.1 x 11.85 CM.

                    ѹ ҧ 0.7 CM.  


ͧö軡 մ  

- ͧ DVD ()

- ͧ DVD () 礤

ͧ DVD    Ҵ (ҧ x )  27 x 18.5 CM.  ѹ 0.5 CM.

ͧö軡 մ  

- ͧ DVD ҵðҹ ()

- ͧ DVD ҵðҹ () 礤

- ͧ DVD ҵðҹ ()

- ͧ DVD ҵðҹ () 礤 

- ͧ DVD () 4

- ͧ DVD () 6

- ͧ DVD (Ǣ) 4

- ͧ DVD (Ǣ) 6

ͧ DVD ҵðҹ    Ҵ (ҧ x )  27.7 x 18.5 CM.  ѹ  1.4 CM

   

ͧö軡 մ  

ͧ DVD ˹ (Ǣ) 12

                                             

ͧ DVD ˹ 12    Ҵ (ҧ x )  29.5 x 18.5 CM.  ѹ 3.8 CM.

 ˹á    ͧҧԹ  Դ   

Copyright@2013 DVDMaker.co.th ԡѺԵ CD DVD ͧ è ᾤ úǧ

 
  
view