หน้าแรก   โปรโมชั่น   ขอบคุณลูกค้า   ช่องทางชำระเงิน   ติดต่อเรา   วันหยุดประจำปี   แผนที่ 

      วันหยุดประจำปี 2562

วันอังคารที่ 1  มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม่
วันอังคารที่ 19  กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆาบูชา
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 วันสงกรานต์
วันเสาร์ที่ 13  เมษายน 2562 วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 15  เมษายน 2562 วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 16  เมษายน 2562 ชดเชยวันสงกรานต์
วันพุธที 1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 วันวิสาขบูชา
วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2562 วันอาสาฬบูชา
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม  2562 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันจันทร์ที่ 12  สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ
วันจันทร์ที่

14  ตุลาคม 2562

ชดเชยวันสวรรคต ร.9
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

วันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดีที่  5 ธันวาคม 2562 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นปี

Copyright@2013 DVDMaker.co.th บริการรับผลิต CD DVD ปก กล่อง บรรจุ ห่อ แพค ครบวงจร

 
  
view